Møter for koalisjonen

28. august 

arrangerer vi første møte i koalisjonen. Møtet blir på dagtid i Oslo. Mer info kommer!