Nettverket Smultringøkonomi Norge

Fra konkurranse 

og dominans  som  samspills-mønster


til samarbeid og likeverd som samspillsmønster

Nettverket Smultringøkonomi Norge er en medlemsorganisasjon for personer og organisasjoner / miljøer som kan slutte seg til vår visjon og etikk. Vårt mål er en norsk smultringøkonomi, dvs livskvalitet for alle mennesker godt innen planetens tålegrense. Vi ønsker å se de store sammenhengene, og endre de grunnleggende årsakene til hvorfor urettferdighet og miljøødeleggelser oppstår slik at den nye økonomien vi skal skape sammen kan utfolde seg og vedvare. Derfor har vi fokus på å bygge et stort og solid nettverk som samlet og koordinert kan bli en sterk kraft for en slik ny økonomi i Norge.  

Vi er knyttet til det internasjonale nettverket for smultringøkonomi, DEAL. 


Smultringmodellen

Les mer om hva smultringmodellen er her


Smultringøkonomi

Les om hva smultringøkonomi er her.

Under ser du hvilke  syv prinsipper vekstøkonomien hviler på og hva den må erstattes med.