Formålet vårt

Vårt formål er å bidra til å utvikle en økonomi som fremmer livskvalitet for alle mennesker innen planetens tålegrenser. En slik økonomi må være utformet for å fordele ressurser og makt rettferdig (distributiv) og være utformet for å bygge opp igjen natur (regenerativ). Nettverket Smultringøkonomi Norge skal arbeide for at smultringmodellen skal bli et reelt måleinstrument for norsk samfunnsutvikling.

Smultringøkonomi Norge baserer seg på tenkningen som ligger til grunn for Doughnut Economics, slik det er formulert av Kate Raworth (2017) og videreutviklet av Doughnut Economics Action Lab (DEAL).

Smultringøkonomi Norge vil jobbe sammen med endringsagenter og endringsinitiativ over hele Norge som ønsker å sette dette idégrunnlaget ut i handling. En viktig oppgave er videre å initiere handlinger som bidrar til gjennomgripende systemendringer. Inspirert av DEAL og øvrige internasjonale fagmiljøer, vil vi også legge vekt på å fremme handlinger og læring gjennom eksperimentering. Smultringøkonomi Norge vektlegger å være en samarbeidende organisasjon, inspirert av idéer om nettverksorganisering.

Smultringøkonomi Norge har sitt utspring fra initiativtagere og organisasjoner som har jobbet med å planlegge og gjennomføre Smultringfestivalen i 2022 og 2023. Sammen ønsker vi å utvikle en organisasjonskultur der alle medlemmer har et bevisst og omforent forhold til formålet, og en kultur som fremmer myndiggjørende og gledesfylte måter å arbeide på i egen organisasjon og i samarbeid med andre.

Formålet skal oppnås gjennom å:

  • Gi stemme til natur og framtidige generasjoner
  • Lage fysiske og digitale møteplasser som samler ulike aktører (personer og organisasjoner) med interesse for å bringe idéene fra smultringøkonomi ut i handling.
  • Bidra til å styrke det lokale, nasjonale og globale nettverket.
  • Videreutvikle kunnskapsgrunnlaget som legges til grunn for smultringøkonomi (teori og praksis).
  • Gjennomføre arrangement som kurs, møter og festivaler.
  • Etablere samarbeid med og støtte andre organisasjoner og initiativ, som ønsker å ta i bruk idégrunnlaget fra smultringøkonomi.
  • Oversette, tilpasse og spre verktøy, teori og metoder som er utviklet av det internasjonale nettverket DEAL.
  • Utvikle og spre egne verktøy og metoder tilpasset en norsk kontekst.
  • Delta i samfunnsdebatten og skape engasjement og bevissthet om smultringøkonomi i Norge.

Last ned fulle vedtekter her