Kulturen vår

Hos oss skal det være trygt, åpent og energigivende å være!

I vedtektene våre står det:

Nettverket Smultringøkonomi Norge vil jobbe sammen med endringsagenter og endringsinitiativ over hele Norge som ønsker å sette dette idégrunnlaget ut i handling. En viktig oppgave er videre å initiere handlinger som bidrar til gjennomgripende systemendringer. Inspirert av DEAL og øvrige internasjonale fagmiljøer, vil vi også legge vekt på å fremme handlinger og læring gjennom eksperimentering. Nettverket Smultringøkonomi Norge vektlegger å være en samarbeidende organisasjon, inspirert av idéer om nettverksorganisering.

Nettverket Smultringøkonomi Norge har sitt utspring fra initiativtagere og organisasjoner som har jobbet med å planlegge og gjennomføre Smultringfestivalen i 2022 og 2023. Sammen ønsker vi å utvikle en organisasjonskultur der alle medlemmer har et bevisst og omforent forhold til formålet, og en kultur som fremmer myndiggjørende og gledesfylte måter å arbeide på i egen organisasjon og i samarbeid med andre.

Alle som kommer på årsmøtet tar et aktivt ansvar for å skape en hyggelig ramme for møtet og der alle føler seg velkomne, og saksbehandlingen informeres av tillit til hverandre og åpne dialoger.  


Styret skal bl.a.

  • Bidra til at alle medlemmene har et bevisst forhold til formålet.
  • Fremme en samarbeidende og myndiggjørende måte å lede organisasjonen på og en kultur som bidrar til at alle kan blomstre og ta i bruk sine styrker.
  • Stimulere til og støtte opp under selvorganiserte initiativ, aksjoner, o.a., fra medlemmene, basert på foreningens formål.
  • Hente inn og forvalte økonomiske, menneskelige og økologiske ressurser på en måte som skaper gode løsninger for alle berørte.