Om oss 

Smultringfestivalen er et årlig arrangement som fremmer interesse for en bærekraftig økonomi og utvikling gjennom Smultringøkonomi (Kate Raworths innflytelsrike bok om Doughnut Economics). Festivalen ble avholdt for første gang i Tønsberg i 2022, og vil i 2023 foregå både i Tønsberg og Oslo over tre dager fra 21. til 23. september. 

Festivalen arrangeres av Smultring Tønsberg i samarbeid med en rekke aktører. Arrangementet er basert på 100 % frivillighet, og ville ikke vært mulig uten alle de dyktige og engasjerte lagspillerne som bidrar til program, planlegging og deltakelse.  

Årets festival vil fokusere på hvordan Smultringmodellen og operasjonalisering av denne kan fremme sterkere former for bærekraftarbeid, i skoler og utdanningsinstitusjoner, i kommuner og fylkeskommuner, for bedrifter og fagbevegelser, blant beslutningstakere og politikere.

Gjennom tre dager inviterer vi gjester som fremmer ideer, initiativer og løsninger på utfordringene vi står overfor, og hjelper oss å justere kompasset for det 21. århundre som skal lede samfunnet inn i det det trygge og rettferdige mulighetsrommet for menneskeheten. 

Festivalen er partipolitisk uavhengig og samler alle som ønsker en dypere tilnærming til bærekraft og livskvalitet for alle innen plantenes tålegrenser!Video fra fjorårets festival  


Kontakt oss