Om oss 

Gjennom sitt sterke klimaengasjement i organisasjonen Besteforeldrenes klimaaksjon begynte ekteparet Ellen Sjong og Bjørn Hauger, en pedagog og en forsker, sin reise inn i Smultringøkonomien, bl.a. med studieturer til en rekke steder i Europa som arbeider med smultringmodellen i praksis. De grunnla Smultring Tønsberg og arrangerte i samarbeid med både organisasjoner, akademikere og engasjerte mennesker Norges første Smultringfestival høsten 2022. Festivalen skapte stort engasjement og tiltrakk seg mennesker fra hele landet. Derfra begynte arbeidet med å skape en nasjonal festival i både Tønsberg og Oslo i 2023, hvor nesten 400 mennesker deltok over 3 dager. I etterkant av festivalen ble det besluttet å danne en nasjonal organisasjon i form av et nettverk for å konsolidere og styrke arbeidet med smultringøkonomi i Norge. Grunnleggerne bringer inn et mangfold av erfaringer og perspektiver, både fra akademia, organisasjonsliv, næringsliv og praksis. Alle deler et dypt engasjement for bærekraft og helhetlig tenkning rundt økonomi og miljø, og ser på smultringmodellen som et viktig verktøy for å arbeide med dette.  


Vedtekter: 


Kontakt oss