Nettverket vårt

Koalisjon med 40 organisasjoner  innen 2025?

Nettverket Smultringøkonomi Norge jobber for tida med å skape en allianse for livskvalitet for alle innen planetens tålegrenser. Vi har ambisjoner om å skape et økonomisk system i Norge med dette som formål fordi det er nødvendig, på høy tid og mulig! 

Det er mange organisasjoner og initiativ i Norge som jobber for deler av dette. Det hver enkelt jobber med er det de er best på og det skal alle fortsette å gjøre. Hvis vi samtidig klarer å forholde oss til den økologiske helheten (planetens tålegrenser) og den sosiale helheten (grunnlaget for alle menneskers blomstring), vil vi bli en enorm kraft i form av kompetansen vi besitter til sammen, i antallet vi blir og i kommunikasjonen vi utøver. 

Denne makta sammen vil påvirke både sivilsamfunn, bedrifter og myndigheter til et reelt bærekraftig samfunn, der alt liv får kraft til å blomstre og bære!

Hvem har blitt med til nå?