Ansvarlig produksjon og forbruk

Seminar

PowerPoint presentasjon: 


Økonomien står i kjernen av samfunnet og dens hovedrolle er å produsere varer og tjenester som vi trenger for å leve gode liv. Samtidig flommer samfunnet over av unødvendige produkter preget av bruk og kast. Den viktigste omstillingen vi står ovenfor er å sikre at produksjon og forbruk holder oss innenfor planetens tålegrenser, og ivaretar både natur og mennesker. 

Det er fortsatt slik at vi ikke kan gå inn i en butikk og ta for gitt at alle varer er produsert uten skade på miljø eller mennesker, men heldigvis er det mange entreprenører og aktører som tenker nytt om bedrifter og bedrifters rolle i samfunnet. 

I denne delen av programmet inviterer vi til en samtale om spennende alternativer til bedrifter slik vi kjenner dem. Vi vil presentere hvordan smultringmodellen kan brukes som et kompass for å skape regenerative og redistribuerende bedrififter, og hvordan grønne entreprenører forsøker å skape nye normer og systemer for produksjon og forbruk.  

Deltakere:

Seminaret modereres av Ellen Stenslie, NMBU, stipendiat innen sosialt og grønt entreprenørskap.

Bidragsytere er Jo Egil Tobiassen, Daglig leder i Northern Playground, Anne Dubrau , Fabrikksjef i Nydalen fabrikker og Jacob Rask som har skrevet bok om danske kooperativer og arbeidet med smultringmodellen for bedrifter. 

Edit: Siri Mittet fra Gruten ble med i denne samtalen da Anne Dubrau måtte melde forfall.