Bærekraftig byutvikling gjennom Smultringøkonomi

Seminar

PowerPoint presentasjon Jacob Rask

PowerPoint presentasjon Leonora Grcheva

Digital presentasjon Marie I. Winsvold


Vi inviterer deg til et spennende seminar, som strekker seg over 1,5 timer, hvor vi dykker ned i anvendelsen av Smultringøkonomi i byer over hele verden og som et verktøy innen  strategisk byutvikling. Seminarets program omfatter tre korte opplegg, etterfulgt av en rundebordssamtale baseret på verktøyet "The four lenses". Deltakerne vil bli introdusert for konkrete eksempler på hvordan Smultringøkonomi integreres i byplanlegging og urban utvikling. Etter opleggene vil det være en åpen samtale om modellens praktiske anvendelse. Dette er en unik mulighet for å utforske, hvordan Smultringøkonomi allerede i dag former framtidas bæredyktige byer.


Leonora Grcheva - Cities & Regions Lead, DEAL - Deler erfaringer om byers anvendelse av Smultringøkonomi i praksis.
Jacob Rask - Copenhagen Doughnut - Københavns tilgang til og anvendelse av Smultringmodellen med utgangspunkt i rapporten "Doughnut for Urban Development".
Marie Indrelid Winsvold - Hav Eiendom, Oslo - Bruken av Smultringmodellen i utviklingen av Grønlikaia i Oslo og andre mindre prosjekter i byen.

(DEAL er Doughnut Economics Action Lab, et verdensomspennende fellesskap åpent for alle som i samarbeid vil gjøre Smultringøkonomi om fra banebrytende ideer til omformende handlinger).