Demokratisk innovasjon gjennom folkepanel 

Seminar

PowerPoint presentasjon: 


Er demokratiet vårt rustet til å håndtere de komplekse utfordringene og sakene samfunnet står overfor? Hvordan kan vi involvere flere folk i politikkutforming og beslutninger? Hvordan kan demokratiske innovasjoner som folkepaneler bidra til at vi kan leve innenfor rammene som smultringmodellen settes for oss?

Marie Harbo Dahle, partner i SoCentral, introduserer oss til folkepaneler - en metode hvor helt vanlige folk inviteres med i politikkutvikling gjennom lotteri.

Et folkepanel er et tilfeldig utvalg av vanlige folk, som inviteres til å komme sammen for å få tilført balansert kunnskap om en sak, og deretter diskutere den sammen. Til slutt kommer de med anbefalinger til beslutningstakere og politikere. Les mer på folkepanel.no eller borgersamling.dk.

Metoden er stadig vanligere i land over hele verden, men foreløpig er det kun noen få norske kommuner som har tatt steget og prøvd det ut i praksis. Blant dem er Trondheim, Stavanger, Oslo og Larvik.

Vi inviterer til diskusjon i uformelle omgivelser på Rampen Bar i Greenhouse Oslo, med et kompetent panel som har erfaringer med blant annet innbyggerinnvolvering, demokratiaspektet ved by- og samfunnsutvikling, og folkepaneler:

Marie Harbo Dahle er partner og prosjektutvikler i SoCentral, og har vært med å designe og gjennomføre flere folkepaneler i Norge.

Arild Vatn, professor ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), og medlem av fagrådet til Rethinking Economics Norge

Ole Pedersen, sosial entreprenør for organisasjoner som Nedenfra, Tøyen Unlimited og Tøyen Bolibyggerlag.

Jacob Rask, foreleser i økonomi ved Roskilde Universitet og grunnlegger av Copenhagen Doughnut - et innbyggerleder initiativ for å forvandle København til en Smultring-by.