Introduksjon til Smultringmodellen

Seminar

I mediene snakkes det mye om klima og herunder utslipp fra fossile energikilder. I virkeligheten er utfordringene mye større enn å bytte ut disse med nye fornybare energiformer. Smultringmodellen viser dette. 

I  introduksjonen til modellen tar Ellen Sjong, en av initiativtakerne til Smultringfestivalen, deg med på en liten reise inn i modellens deler og forteller kort om hva begrepene bak dimensjonene i ytre og indre sirkel betyr og litt om hvordan de påvirker hverandre.