La oss komme i gang!

Verksted

Mangfoldig bruk av «Fire linser»-verktøyet

Rob Shorter fra DEAL (Doughnut Economics Action Lab) introduserer på dette verkstedet mange måter å se på verktøyet «Fire linser», utover data og tall (hvilke spørsmål kan stilles perspektivene, hvilke personlig erfaringer har vi i forhold til dem, hvilke fortellinger kan bringes inn, hvilke verdier vil vi plassere i de ulike perspektivene og hvilke drømmer og visjoner har vi for hver av dem). 

Målet med verkstedet er å bygge opp en bevissthet rundt disse mulighetene, for både innbyggere, kommuneadministrasjon og politikere. Verkstedet vil starte med en presentasjon av verktøyet og deretter vil par / små grupper prøve å bruke verktøyet selv. 

Jacob Rask fra Roskilde Unversitet er med og fasiliterer.