Nye former for innbyggerinvolvering

Verksted

PowerPoint presentasjon:


Det er stigende interesse for økt innbyggerinvolvering, ikke minst på lokalt nivå. Vi ser en internasjonal trend som også har spredd seg til Norge. Det er flere grunner til denne utviklingen. Det handler om å vitalisere demokratiet og skape grunnlag for bedre beslutninger. Økt involvering er videre viktig fordi bærekraftig utvikling krever at befolkningen deltar aktivt i utformingen av veien fram. I dag skjer deltakelse først og fremst ved valg, ved høringer og korte folkemøter. Nye former som folkepaneler og borgerråd er utviklet for å fordype engasjementet.

I denne sesjonen vil vi beskrive ulike former for innbyggerinvolvering, Vi vil forklare ideen bak og se på hvilke forhold som synes sentrale for at slik medvirkning skal bli vellykket. Vi vil også presentere eksempler fra inn- og utland og spørre hva vi kan lære av dem. Det vil videre bli lagt stor vekt på deltakermedvirkning underveis i verkstedet.

Ingerid Heggelund (Larvik kommune) jobber som prosjektutvikler for et område i Larvik by (Bøkkerfjellet - Tollboden).  I denne prosessen har det også blitt etablere et borgerpanel, hvor innbyggere har vært med i prosessen. Det får du høre mer om på dette verkstedet. 

Professor Arild Vatn (NMBU, Rethinking Economics Norge) har arbeidet med ulike aspekter ved bærekraft – inklusive et prosjekt på Nesodden utenfor Oslo.