Planetens tålegrenser i praksis

Seminar

PowerPoint presentasjon Elisabeth Veivåg Helseth:

PowerPoint presentasjon Borgar Aamaas: 

PowerPoint presentasjon Signe Nybø


Dette seminaret vil belyse arbeidet med å etablere og implementere miljømessige tålegrenser i norsk forvaltning, og diskutere utfordringene og mulighetene rundt etablering av slike tålegrenser med relevante interessenter. Seminaret tar utgangspunkt i de overordnede tematiske utfordringene biologisk mangfold, arealendringer og klimaendringer.

Ved å bruke innsikt fra konsepter som "planetens tålegrenser" og "smultringmodellen", utforsker seminaret hvordan det å definere og styre etter miljømessige tålegrenser kan fremme bærekraft i norsk forvaltning. Seminaret skal legge til rette for konkret innsikt og eksempler til inspirasjon for lokale til nasjonale beslutningstakere, byplanleggere, politikere, m.fl. Blant annet vil Borgar Aamaas fra CICERO snakke om hvordan klimabudsjettering kan hjelpe kommuner med å kutte klimagassutslipp. Signe Nybø forskningssjef i NINA, vil legge fram arbeid knyttet til å vurdere økologisk tilstand i Norge og gi noen smakebiter på resultater. Hun vil også si litt om Naturavtalen, og betydningen av å også ha kunnskap, og rapportere om, naturens tilstand.  

Seminaret blir arrangert av Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitets (NMBUs) Bærekraftsarena om planetens tålegrenser, ved Pauline Rutten, professor Erik Gomez Baggethun, PhD-student Elisabeth Veivåg Helseth, og PhD-student Lukas Godé

Med i samtalene er Anne Holten områdeleder for Samfunn, klima og miljø i Nordre Follo kommune. Anne er prosjektleder for arbeidet med ny arealdel av kommuneplanen, der operasjonalisering av arealnøytralitet og økologisk kompensasjon har vært sentralt. Vi får også besøk av Mathias Juell Johnsen fra Klimaetaten i Oslo kommune som deler erfaringer fra å anvende forbruksbaserte klimaregnskap.