En rettferdig og inkluderende økonomi; balansekunsten mellom privat og offentlig

Verksted

PowerPoint presentasjon: 


Se for deg samfunnet som en smultring. På selve smultringen har folk et solid underlag å stå på. Så lenge alle bidrar til fellesskapet, opprettholder vi velferdssamfunnet gjennom offentlige tilbud. Noen velger å stå utenfor smultringen og noen faller ufrivillig inni midten. Når enkelte personer samler opp store formuer utenfor smultringen, forsvinner det penger og ressurser som skulle bidratt til å drifte velferdssamfunnet. Konsekvensen er at noen mennesker faller ned i smultringhullet, altså utenfor samfunnet. 

I dette verkstedet presenterer Sara Skilbred Fjeld en modell hun har laget, som forsøker å illustrere hvordan vi kan få et rettferdig og inkluderende samfunn. I verkstedet vil hun bruke historier, metaforer og en smultring-badering som maner til engasjement og idémyldring. Nysgjerrig? Bli med da vell!  

Sara er forfatter og holder en master i psykologi. Hun er aktuell med boken "Det nådeløse arbeidslivet".