Redesign av et matsystem

Verksted

PowerPoint presentasjon:


Dagens matproduksjon står for en rekke miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige utfordringer. Til tross for at mat er noe som vi alle trenger hver dag, er det langt fra alle som vet hvordan vi faktisk får mat på bordet. Hva er det som f.eks. gjør at vi spiser det vi spiser hver dag, hvordan produseres det, og hva skjer med matavfallet vårt?

For å få et overblikk må vi se på matproduksjon og konsumpsjon som et helhetlig system; et matsystem. Vi har i dag behov for et matsystem som reduserer avtrykket vår matprodusjon har på klima og natur, og samtidig behov for et system som kan klare å brødfø en voksende verdensbefolkning.

I dette verkstedet skal vi utforske hva det innebærer når vi snakker om et bærekraftig matsystem, hva slags utfordringer vi står overfor i dag, og løsninger som finnes for å gjøre dagens matsystemer mer bærekraftige.

Som deltakere i verkstedet blir dere presentert kjente problemer i dagens matsystemer. Sammen med oss skal dere få drøfte mulige løsninger i form av innovasjoner på disse problemene, og komme frem til fordeler og bakdeler ved disse innovasjonene med utgangspunkt i smultringmodellen.

Verkstedet organiseres og ledes av studenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, sammen med Spire og Foodsharing Ås.