Lokale prosesser og områdeutvikling: eksempler fra studenter ved AHO, og bruk av smultringmetodikk 

Verksted

Hvordan kan det offentlige bidra til og legge til rette for nedenfra-opp prosesser i areal- og områdeutvikling? Hvordan kan kommunen være en katalysator for utforming av bærekraftig og inkluderende nærmiljøer?

I denne sesjonen vil Andreas Fadum fra Bykuben i Oslo kommune utforske hvordan offentlige instanser kan trigge og forenkle planlegging for bærekraftige byrom. Blant annet vil vi se på praktiske eksempler og case studier fra prosjekter gjennomført av studentene Hans Jacob Wernersen, Vegard Hauge Szilvay og Jenny Holm Bjørgum ved AHO (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo).

I tillegg vil Helene Gallis fra arkitektkontoret Fragment fortelle om et prosjekt der hun undersøkte ulike kommunale bylivstiltak i Oslo med prosjektittel: "Smultringportretter som metode for å beskrive byromsinitiativer".