Byutvikling i et smultringperspektiv

Verksted

På dette verkstedet vil Kaldnes AS som er eiere av Kaldnes Vest-området, presentere sine visjoner og planer for utvikling av denne delen av Tønsberg. Deretter får deltakerne prøve å bruke DEAL-verktøyet "Fire linser" for utforsking av denne byutviklingen som case på en helhetlig måte. 

Lokal-sosial linseHvordan kan utviklingen bidra til lokalbefolkningens livskvalitet?

Lokal-økologisk linseHvordan kan utviklingen bli inspirert av - og dermed gjenoppbygge lokal natur?

Global-sosial linseHvordan kan utviklingen respektere berørte menneskers livskvalitet globalt?

Global-økologisk linse: Hvordan kan utviklingen bidra til å ivareta planetens tåleevne?

Du kan lese mer om metodikken til de fire linsene her