Introduksjon til Smultringøkonomi

Seminar

PowerPoint presentasjon: 


I denne sesjonen vil vi presentere noen grunnleggende perspektiver for festivalen. Vi spør hvorfor økonomisk vekst fortsatt prioriteres foran å hindre natur- og klimakrisa og hva drivkraften bak dette er. Handler det først og fremst om hvordan vi fatter beslutninger på ulike nivåer i samfunnet? 

Vi presenterer Smultringmodellen og diskuterer hvordan den kan hjelpe oss til å identifisere utfordringene og utvikle bedre løsninger. Vi vil benytte den til å beskrive trekk ved det norske samfunnet og norsk økonomi. Vi vil til slutt presentere noen ideer til hvordan vi kan gjøre lokale beslutninger mer bærekraftige.Thomas Røkås er assosiert medlem av NMBUs bærekraftarena Naturens tålegrenser, og styremedlem i Rethinking Economics Norge.  

Arild Vatn er professor ved NMBU og assosiert medlem av NMBUs bærekraftarena Naturens tålegrenser. Han er også medlem av fagrådet i Rethinking Economics Norge.