Turning the ideas of Doughnut Economics into action [Engelsk]

Seminar


Kate Raworth, Smultringøkonomiens «mor», vil i dette seminaret ta oss gjennom ideene til denne alternative økonomiske tenkningen. Hun vil fortelle om hvordan ideene blir brukt av organisasjoner og steder rundt om i verden som pådriver for endring.

Som en del av denne åpningssesjonen vil vi fokusere på de relasjonelle aspektene ved dette arbeidet, og stille spørsmålene: Hvordan kan vi bringe disse ideene inn i vårt arbeid og hvordan kan vi samarbeide for å få Norge inn i smultringen? 

Rob Shorter fra DEAL (Doughnut Economics Action Lab) er med å fasiliterer. Kate vil være med oss direkte over videokonferanse.