Sunn mat fra levende jord og livskraftige økosystemer

Seminar

PowerPoint presentasjon: 


Landbruket får skylda for mye om dagen. Det står for en stor del av klimagassutslippene globalt, og regnes som en viktig årsak til tap av biologisk mangfold. Erosjon ødelegger matjord, mens utslipp av nitrogengjødsel dreper livet i fjordene og kulturlandskap gror igjen. Samtidig sliter bønder verden rundt på grunn av dårlige økonomiske vilkår og mangelfulle arbeidsforhold, og ikke minst på grunn av tørke, branner og flom som følge av klimaendringene. Hva er det som skjer med matsystemet vårt?

På den andre enden av skalaen kommer et landbruk bygget på regenerative og agroøkologiske prinsipper inn. Dens forkjempere påstår at store mengder karbon og vann kan lagres i jorda og det biologiske mangfoldet styrkes, bare man jobber med naturen, istedenfor mot den. Men hvordan fungerer egentlig naturens prosesser? Hvordan kan vi mennesker leve som en del av økosystemet i et gjensidig samspill? Går det an å produsere nok mat på denne måten, samtidig som menneskenes livskvalitet og økonomiske sikkerhet ivaretas?

I dette seminaret vil Camilla Skjerve-Gordley fra Regenerativt Norge presentere hvordan smultringøkonomien kan se ut i landbruket. Innledningen vil bli etterfulgt av en samtale med Mari Jensen Aas fra Spire og Kia Vulgaris som er bybonde på Losæter i Oslo kommune. Samtalen modereres av Lise Saga fra Spire.