SiEUGreen: Neste nivå sirkulær infrastruktur

Verksted 

PowerPoint presentasjon: 


Bli med på et engasjerende verksted som utforsker morgendagens sirkulære infrastruktur! Vi får servert kunnskap av Petter D. Jenssen, forsker ved NMBU, om hva som skiller "lineære" (de som dominerer i dag), fra sirkulære vann- og avløpssystemer. Det vil bli vist eksempler fra både Norge og Sverige. Hvilke økologiske og økonomiske fordeler finnes det i å skifte til sirkulære systemer? Verkstedet vil også belyse noen sammenhenger med sosiale elementer i Smultringen, relatert til matsystemet vårt og bruk av ferskvann.

SiEuGreen (Sino-European innovative green and smart cities) er et EU Horizon prosjekt som promoterer urbant landbruk for matsikkerhet, effektiv bruk av ressurser og smarte, resiliente byer.