SiEUGreen: Neste nivå sirkulær infrastruktur

Verksted 

Bli med på et engasjerende verksted som utforsker morgendagens sirkulære infrastruktur! Vi får servert kunnskap av Petter D. Jenssen, forsker ved NMBU, om hva som skiller "lineære" (de som dominerer i dag), fra sirkulære vann- og avløpssystemer. Det vil bli vist eksempler fra både Norge og Sverige. Hvilke økologiske og økonomiske fordeler finnes det i å skifte til sirkulære systemer? Verkstedet vil også belyse noen sammenhenger med sosiale elementer i Smultringen, relatert til matsystemet vårt og bruk av ferskvann.

SiEuGreen (Sino-European innovative green and smart cities) er et EU Horizon prosjekt som promoterer urbant landbruk for matsikkerhet, effektiv bruk av ressurser og smarte, resiliente byer.