Utforsk materialet fra årets festival ved å trykke på tittel i programmet under

Smultringfestivalen 2023

21. - 23. september


Hvordan kan vi sammen skape en økonomi som sikrer livskvalitet for alle innenfor naturens tålegrenser?

Smultringøkonomi er en modell og et helhetlig verktøy for sosial og miljømessig bærekraft, og en ny tilnærming til samfunnsutvikling. Flere og flere aktører lar seg inspirere til å bruke modellen som et rammeverk for handling. Bli med på en festival som utforsker hvordan vi kan bygge praksiser for et regenererende og fordelende samfunn, med nysgjerrighet, glede og gode samtaler. Velkommen! 


Program 


08.45 - 09.00
1. etasje:
Velkommen, og åpningsord
Marie Loe Halvorsen (EFO, Pådriv Oslo)
09.00 - 09.30
1. etasje:
Introduksjon til Smultringmodellen
Ellen Sjong (Smultring Tønsberg)
09.30 - 10.30
1. etasje:
Sunn mat fra levende jord og livskraftige økosystemer

Camilla Skjerve-Gordley (Regenerativt Norge), Mari Jensen Aas (Spire), Kia Vulgaris (Bybonde på Losæter i Oslo), Lise Saga (Spire)
10.45 - 12.00
1. etasje:
Planetens tålegrenser i praksis
Erik Gomez Baggethun (NMBU), Elisabeth Veivåg Helseth (NMBU), Borgar Aamaas (CICERO), Signe Nybø (NINA), Anne Holten (Nordre Follo kommune), Mathias J. Johnsen (Klimaetaten i Oslo)
- Lunsj -
12.45 - 13.45
Parallelle sesjoner
6. etasje:
Ansvarlig produksjon og forbruk
Ellen Stenslie (NMBU), Jo E. Tobiassen (Northern Playground), Anne Dubrau (Nydalen Fabrikker), Jacob Rask (Roskilde Universitetet)
1. etasje:
Livskvalitet og livskvalitetsøkonomi som drivkraft for samfunnsutviklingen

Hildegunn Brattvåg (Oslo kommune), Lene Conradi (Asker kommune), Anders Barstad (SSB)
14.00 - 15.00
1. etasje:
Boligmangfold og mangfoldig boligpolitikk

Kathrine E. Standal (Boligstiftelsen i Trondheim), Anne-Rita Andal (Leieboerforeningen), Roberta Cucca (NMBU), Karin Lindgård (SoCentral)
6. etasje:
Kunstig intelligens og fremtidens arbeidsliv

Inge Harkestad (Tekna Big Data), Efwa Hagström (Core of Agile), Simen Sommerfeldt (Bouvet)
15.15 - 16.15
1. etasje:
Demokratisk innovasjon gjennom folkepanel
Marie Harbo Dahle (SoCentral), Arild Vatn (NMBU, Rethinking Economics Norge), Ole Pedersen (Nedenfra, Tøyen Unlimited), Jacob Rask (Roskilde Universitet)

Hovedsponsor